Despre noi

Cine suntem

În prezent, unitatea noastră şi-a schimbat denumirea în GPN ,,Dumbrava minunată”, este compusă din 10 grupe de copii, respectiv 3 grupe PN și 7 grupe PP, cu un total de 304 copii , care îşi desfăşoară activitatea într-un sediu nou , modern, la standardele impuse de Direcţia de Sănătate Publică, ISU, ceea ce a făcut să obţinem autorizaţia de funcţionare şi celelalte avize de funcționare.
Datorită condițiilor deosebite, a bazei didactico-materiale dar și datorită profesionalismului cadrelor didactice şi a unui management eficient, grădiniţa noastră a fost selectată ca unitate pilot,iar din 2006 in unitatea noastră functionează un Centru de Resurse pentru educatie si Dezvoltare prin care oferim servicii de sprijin educational pentru copiii din grădiniţa noastră si pentru grădinitele din Municipiul Alba Iulia,implementam proiecte si programe pentru cadrele didactice , parinţi si comunitatea locala, oferim servicii de consiliere parintilor, si copiilor cu CES, ORGANIZAM campanii de informare pe teme care privesc populaţia şcolară şi nu numai.
Părinţii, dar şi alţi agenţi economici din zonă, s-au implicat foarte mult în activitatea educativă a grădiniţei cât şi în afara acestora ca voluntari în diverse activităţi şi în dotarea grădiniţei cu mobilier şi mijloace didactice moderne necesare procesului instructive-educativ. Astăzi , grădiniţa noastră şi-a format un renume şi un prestigiu, fiind apreciată de părinţi, comunitatea locală, şi şcolile la care copiii noştri îşi continuă traseul educaţional.

Cum am început

Grădiniţa cu Program Normal nr.15 "Dumbrava minunată" din Alba Iulia a fost înfiinţată în anul 1982, a debutat cu un număr de 4 grupe de copii care îşi desfăşurau activitatea la parterul blocului UE9 din strada Ulmului(Al. cel Bun), însă dezvoltarea social culturală şi economică a oraşului nostru şi în special a zonei, creşterea numărului de blocuri şi locuri de muncă din acea perioadă a determinat creșterea masivă a numărului de copii dar şi orientarea lor spre grădiniţe cu program normal, ceea ce a dus la desprinderea în anul 1985, a încă două unităţi independente, respectiv Grădiniţa cu Program Normal nr.17 şi Grădiniţa cu Program Normal nr.18 cu cate 3 grupe de copii.
Grădiniţa "Dumbrava minunată" (nr.15), Alba Iulia are mediu de rezidenţă urban, de stat cu formă de învăţamânt-tradiţional ,fiind situată în cartierul Cetate, zona stadion a Municipiului Alba Iulia şi se află în vecinătate cu Liceul Sportiv din Alba Iulia.In prezent, unitatea are personalitate juridică, cuprinde un număr de 304 copii și deține toate avizele necesare bunei funcționări.

 

 

DOTĂRI MATERIALE

 Grădiniţa noastra dispune de 10 săli de clasă dotate cu mobilier corespunzator nivelului de invatamant, respectiv 580 mp, 4 vestiare, 10 grupuri sanitare , bucătărie, spălătorie, 1 cabinet metodic, 1 cabinet medical, 1 izolator, 1 birou director, 1 birou administrator și o sală multifuncțională de 130mp care ne este folositoare pentru serbări, activităţi extracurriculare, concursuri, schimburi de experienţă, activităţi sportive, dar si pentru CRED. Curtea grădiniței este amenajată cu un parc de joacă pentru copii, cu spații verzi și măsuțe cu umbreluțe, pentru derularea unor activități în aer liber. Sălile de grupă sunt amenajate pe sectoare de activitate, iar grupele de copii sunt persoanlizate de fiecare educatoare in parte.
Pocesul instrutiv-educativ se bazeaza pe principiile didacticii moderne, are in centru atentiei copilul cu nevoile si aspiratiile sale, formarea personalitatii autonome si creative a copiilor. Grădiniţa a obţinut finanţare de la bugetul local, dar și de la MECTS, prin CRED, pentru dotarea grădiniţei cu mijloace audio-vizuale moderne: calculatoare noi, video proiector, flipchart-uri, televizoare şi DVD-uri, Xerox şi multifuncţională color, aparate foto şi cameră video, LCD, MULTIFUNCȚIONALĂ,ETC.De asemenea avem dotările necesare ( spaliere, bancute pentru echilibru, saltele, mingi, cosuri de baschet, lada) pentru realizarea în condiţii optime a activităţilor de educaţie fizică şi sport.
Pentru siguranţa copiilor avem montate sisteme de supraveghere video precum şi sisteme de alarmă.
Grădiniţa noastră oferă un mediu prielnic, siguranţă, confort psihic şi suportul afectiv de care copiii au nevoie pentru a se manifesta plenar, sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, îi dezvoltă capacitatea de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi îl ajută să-şi formeze o imagine de sine pozitivă. 

Personal

CADRE DIDACTICE: 18

6 educatoare titulare,
12 prof. înv.preşcolar,
13 - grad didactic I
1 - grad didactic II
4 - definitivat

Personal didactic auxiliar

 1 secretar
1 administrator financiar
1 administrator patrimoniu
7 îngrijitoare
1 bucătar
 2 asistente medicale , 1 prof.logoped, 1 consilier educativ

COLABORATORI:

Profesor de limba engleza
Profesor de muzica/coregraf
Medic şcolar
Profesor actorie