Despre noi

Cine suntem

GPP ,,Dumbrava minunată”, este unitate cu personalitate juridica începând cu anul școlar 2011-2012, funcționează cu  10 grupe de preșcolari, respectiv 2 grupe program normal și 8 grupe program prelungit, iar din anul școlar 2021-2022 avem arondată ca structură Grădinița Micești. În  total 320 de copii , îşi desfăşoară activitatea în două locații , moderne, la standarde europene, ceea ce a făcut să obţinem autorizaţia și celelalte avize de funcţionare.
Datorită condițiilor deosebite, a bazei didactico-materiale dar și datorită profesionalismului cadrelor didactice şi a unui management eficient, grădiniţa noastră a fost selectată ca unitate pilot,iar din 2009 in unitatea noastră functionează un Centru de Resurse pentru educatie si Dezvoltare prin care oferim servicii de sprijin educational pentru copiii din grădiniţa noastră si pentru grădinitele din Municipiul Alba Iulia,implementam proiecte si programe pentru cadrele didactice , parinţi si comunitatea locala, oferim servicii de consiliere parintilor, si copiilor cu CES, organizăm campanii de informare pe teme care privesc populaţia şcolară.
Părinţii, prin Asociația ,,DUMBRAVA MINUNATĂ ALBA” dar şi alţi agenţi economici din zonă, s-au implicat foarte mult în activitatea educativă a grădiniţei cât şi în afara acestora ca voluntari în diverse activităţi şi în dotarea grădiniţei cu mobilier şi mijloace didactice moderne necesare procesului instructive-educativ, pentru amenajarea ambientului educațional din interiorul grădiniței cât și al Centrelor outdoor.      Astăzi , grădiniţa noastră şi-a format un renume şi un prestigiu, fiind apreciată de părinţi, comunitatea locală, şi şcolile la care copiii noştri îşi continuă traseul educaţional.

Cum am început

Grădinița a luat ființă în anul 1982 și a funcționat la parterele unor blocuri din vecinătate sub denumirea de Grădiniţa cu Program Normal nr.15  Alba Iulia. A debutat cu un număr de 4 grupe de copii, însă dezvoltarea social culturală şi economică a oraşului nostru şi în special a zonei, creşterea numărului de blocuri şi locuri de muncă din acea perioadă a determinat creșterea masivă a numărului de copii dar şi orientarea lor spre grădiniţe cu program normal, ceea ce a dus la desprinderea în anul 1985, a încă două unităţi independente, respectiv Grădiniţa cu Program Normal nr.17 şi Grădiniţa cu Program Normal nr.18 cu cate 3 grupe de copii.
Grădiniţa "Dumbrava minunată", Alba Iulia are mediu de rezidenţă urban, de stat cu formă de învăţamânt-tradiţional ,fiind situată în cartierul Cetate, zona stadion a Municipiului Alba Iulia şi se află în vecinătate cu Liceul Sportiv din Alba Iulia și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”. 

 

 

DOTĂRI MATERIALE

 Grădiniţa noastra dispune de 10 săli de clasă dotate cu mobilier corespunzator nivelului de invatamant, respectiv 580 mp, 4 vestiare, 10 grupuri sanitare , bucătărie, spălătorie, 1 cabinet metodic, 1 cabinet medical, 1 izolator, 1 birou director, 1 birou administrator și o sală multifuncțională de 130 mp care ne este folositoare pentru serbări, activităţi extracurriculare, concursuri, schimburi de experienţă, activităţi sportive, dar si pentru CRED. Curtea grădiniței este amenajată pe centre de interes pentru copii: grădină senzorială, centru de literație, centru de lectură, centru de mișcare, centru muzical, centru de pictură.  Sălile de grupă sunt amenajate pe sectoare de activitate, iar grupele de copii sunt persoanlizate de fiecare educatoare in parte.
Pocesul instrutiv-educativ se bazeaza pe principiile didacticii moderne, are in centru atentiei copilul cu nevoile si aspiratiile sale, formarea personalitatii autonome si creative a copiilor. Grădiniţa a obţinut finanţare de la bugetul local, dar și de la MECTS, prin CRED, pentru dotarea grădiniţei cu mijloace audio-vizuale moderne: calculatoare noi, video proiector, flipchart-uri, televizoare şi DVD-uri, Xerox şi multifuncţională color, aparate foto şi cameră video, LCD, MULTIFUNCȚIONALĂ, etc. De asemenea avem dotările necesare ( spaliere, bancute pentru echilibru, saltele, mingi, cosuri de baschet, lada) pentru realizarea în condiţii optime a activităţilor de educaţie fizică şi sport.
Pentru siguranţa copiilor avem montate sisteme de supraveghere video precum şi sisteme de alarmă.
Grădiniţa noastră oferă starea de bine a copiilor, oferind un mediu prielnic, siguranţă, confort psihic şi suportul afectiv de care copiii au nevoie pentru a se manifesta plenar, sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, îi dezvoltă capacitatea de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi îl ajută să-şi formeze o imagine de sine pozitivă. 

Personal

CADRE DIDACTICE: 22

20 educatoare titulare, 
13 - grad didactic I
3 - grad didactic II
3 - definitivat
2- educatoare suplinitoare calificate

Personal didactic auxiliar

 1 secretar
1 administrator financiar
1 administrator patrimoniu
11 îngrijitoare
1 bucătar, 1 ajutor de bucătar;
 2 asistente medicale , 1 prof.logoped, 1 consilier educativ

COLABORATORI:

Profesor de limba engleza 
Medic şcolar