CINE SUNTEM

GPP ,,Dumbrava minunată”, este unitate cu personalitate juridica începând cu anul școlar 2011-2012, funcționează cu  10 grupe de preșcolari, respectiv 2 grupe program normal și 8 grupe program prelungit, iar din anul școlar 2021-2022 avem arondată ca structură Grădinița Micești cu două grupe de preșcolari. În  total 310 de copii , îşi desfăşoară activitatea în două locații , moderne, la standarde europene, ceea ce a făcut să obținem toate avizele de funcţionare.

În unitatea noastră funcționează un Centru de Resurse pentru educatie si Dezvoltare(CRED) prin care oferim servicii de sprijin educațional pentru copiii din grădiniţa noastră,implementam proiecte si programe pentru cadrele didactice, părinţi și comunitatea locala, oferim servicii de consiliere părintilor, și copiilor cu CES, organizăm campanii de informare pe teme care privesc populaţia şcolară.

Cu sprijinul Rotary Club Alba Iulia, am amenajat in demisolul clădirii o cameră salină, unde preșcolarii noștri pot beneficia zilnic de efectele haoterapiei cu sare, care sprijină sistemul respirator în combaterea și ameliorarea infecțiilor și virozelor respiratorii și crește imunitatea organismului.Mediul educațional

Mediul educaţional este dinamic şi stimulativ.Are în vedere posibilităţi ample de explorare şi mişcare pentru copii.   Sălile de grupă sunt amenajate pe sectoare de activitate, reflectă activitatea

 copiilor, permit accesul la materiale şi jucării ,iar grupele de copii sunt personalizate de fiecare educatoare in parte.

  Grădiniţa noastra dispune de 10 săli de clasă dotate cu mobilier corespunzator nivelului de invatamant, respectiv 580 mp, 4 vestiare, 10 grupuri sanitare , bucătărie, spălătorie, 1 cabinet

 metodic, 1 cabinet medical, 1 izolator, 1 birou director, 1 birou administrator și o sală multifuncțională de 130 mp care este prevăzută ca sală de mese, sală pentru serbări, activităţi extracurriculare, concursuri, schimburi de experienţă, activităţi sportive, dar și pentru CRED. La GPP MICEȘTI –vom beneficia curând de o clădire nouă cu toate dotările necesare.

 

HPIM1506.JPGCurtea grădiniței este amenajată pe centre de interes pentru copii: Prin proiectul Grădina de Relaxare liște și învățare(GRLI) am realizat mai multe zone de interes pentru copii:    grădină senzorială, zonă de învățare( cu centru de literație și centru de lectură), centru de mișcare, centru muzical, zona de relaxare și zona ,,pereții ne vorbesc”,etc .
Pocesul instrutiv-educativ se bazeaza pe principiile didacticii moderne, are in centru atentiei copilul cu nevoile si aspiratiile sale, formarea personalitatii autonome si creative a copiilor. Grădiniţa a obţinut finanţare de la bugetul local, dar și de la MECTS, prin CRED, pentru dotarea grădiniţei cu mijloace audio-vizuale moderne: calculatoare noi, video proiector, flipchart-uri, televizoare şi DVD-uri, Xerox şi multifuncţională color, aparate foto şi cameră video, LCD, MULTIFUNCȚIONALĂ, etc. De asemenea avem dotările necesare pentru realizarea în condiţii optime a activităţilor de educaţie fizică şi sport.
( spaliere, bancute pentru echilibru, saltele, mingi, cosuri de baschet, porti de hochei și fotbal, etc) .

Prin intermediul Asociației de părinți ,,DUMBRAVA MINUNATĂ ALBA” dar şi cu sprijinul altor agenţi economici din zonă am reușit dotarea grădiniţei cu mobilier şi mijloace didactice moderne necesare procesului instructive-educativ(table interactive,laptopuri, mese luminoase, bibliotecă cu peste 200 volume, kituri didactice) etc.
Pentru siguranţa copiilor avem montate sisteme de supraveghere video precum şi sisteme de alarmă.
Grădiniţa noastră oferă starea de bine a copiilor, oferind un mediu prielnic, siguranţă, confort psihic şi suportul afectiv de care copiii au nevoie pentru a se manifesta plenar, sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, îi dezvoltă capacitatea de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi îl ajută să-şi formeze o imagine de sine pozitivă. 

MISIUNEA /VIZIUNEA GRĂDINIȚEI

  Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Alba Iulia, asigură fiecărui preșcolar un parcurs individualizat de educație și instrucție, încurajând dezvoltarea acelor capacități și atitudini care să îi permită dezvoltarea personală și atingerea potențialului maxim de care dispune. Ne dorim ca instituția noastră să devină o instituție performantă, cu cadre didactice deschise la nou, care să ofere copiilor preșcolari starea de bine în grădiniță, oportunități de învățare diverse, un mediu educațional stimulativ centrat pe copil cu nevoile și trebuințele sale, în strânsă colaborare cu părinții și partenerii educaționali.

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AL GRĂDINIŢEI NOASTRE DEFINEŞTE CLAR PERSONALITATEA INSTITUŢIEI PRIN:

 • Cultura organizaţională
 • Viziunea proprie privind misiunea instituţiei
 • Nevoile şi resursele comunitare conştientizate,exprimate şi negociate
 • Misiunea este asumată de toate grupurile de interes

Proiectele manageriale anuale reflectă în Planurile operative acţiuni concrete pentru toate domeniile funcţionale:

 • Curriculum
 • Resurse umane
 • Resurse materiale şi financiare
 • Relaţii sistemice şi financiare

Gestionarea fondurilor bugetare ale instituţiei constituie o prioritate şi adecvare contextului economic şi social actual

Alimentaţia copiilor:

 • Spaţiile, dotările şi echipamentele bucătăriei dispun de aparatură modernă, masa copiilor se servește în spații curate, dezinfectate;
 • Tratarea, păstrarea alimentelor, prepararea şi gătirea mâncării respectă cele mai înalte standarde de calitate, personalul este calificat;
 • Meniurile alimentare garantează o nutriţie sănătoasă şi echilibrată a copilului preşcolar, sunt realizate după o riguroasă consultare şi armonizare a categoriilor de alimente și avizate de medicul școlar al unității;
 • Periodic, DSP Alba organizează controlul serviciului alimentar sub forma anchetei alimentare, colaborăm împreună pentru a îmbunătăţi permanent alimentaţia copiilor.

Resurse umane

CADRE DIDACTICE: 23

21 educatoare titulare,
14 – grad didactic I
3 – grad didactic II
4 – definitivat
2- educatoare suplinitoare calificate

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

 1 secretar
1 administrator financiar
1 administrator patrimoniu

PERSONAL NEDIDACTIC
12 îngrijitoare
1 bucătar, 1 ajutor de bucătar;1 spălătoreasă
3 asistente medicale , 1 prof.logoped, 1 consilier educativ

Grădiniţa noastră oferă starea de bine a copiilor, oferind un mediu prielnic, siguranţă, confort psihic şi suportul afectiv de care copiii au nevoie pentru a se manifesta plenar, sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, îi dezvoltă capacitatea de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi îl ajută să-şi formeze o imagine de sine pozitivă. 

VĂ AȘTEPTĂM CU INCREDERE SĂ NE TRECEȚI PRAGUL!